decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

27531175733_d60423b6ae_qOpleiding Mediumschap & Trance Healing, Medium & Trance Healing Therapeut® en Paramedisch Medium
Een paramedisch consult is werken met de taal van de ziel en het signaal van het lichaam Zowel op paramedische als op psychisch sociaal gebied. Informatie te verkrijgen door te communiceren met organen, spieren, gewrichten, klieren en andere lichaamsdelen.

 • De diepere paramedische en psychosociale betekenis van ziektebeelden, als:
  – Gewrichtspijnen
  – artritis en reuma
  – Astma en bronchitis
  – Gewrichtspijnen en de zin en onzin van chronische ziektebeelden
  – Hart, long, lever, gal en milt verstoringen
  – Kanker en tumoren
  – Huidziekten en andere allergieën
  – Hoofdpijnen en migraine
  – Ontstekingen, spierziekten, stress gerelateerde problematieken
  – Depressies en vermoeidheid
  – Stemmingswisselingen, borderline en schizofrenie etcetera.
 • Quantum-Healing (tot op het allerdiepste niveau)
  Dat is wat Robert Rasmusson, de beroemde Amerikaanse healer die de grondlegger is van Quantum Healing en de Blue Dot Energy,  zijn hele leven heeft gedaan.

Geen ziekte kon hem imponeren omdat hij wist dat iedereen de mogelijkheid heeft om terug te gaan naar de oorspronkelijke bron van de perfectie die ligt opgeslagen in onze cellen en DNA. Hij zei `als je met je hart en ziel vanuit onvoorwaardelijke liefde voor de medemens mag werken dan gebeuren er wonderen, niet één keer maar steeds weer`!
De belangrijkste  boodschap van Robert Rasmusson is dat iedereen dit prachtige werk “Regenesis-Healing” kan leren, wat ook je afkomst, achtergrond of opleiding is.

Touch of Matrix
Touch of Matrix is ontwikkeld door Gunther de Jong.
 Hij integreert een aantal energieprincipes uit deze tijd tot een effectieve healingsmethode. 
Om deze healingsmethode te leren hoef je geen ervaring of praktijk te hebben.
 
Om ons heen zijn energievelden.
Die energievelden beïnvloeden we dagelijks met onze gedachten intenties en ervaringen uit onze geschiedenis. Via deze energievelden zijn we met elkaar verbonden
. Door je met de informatie van jouw energieveld te verbinden kan die informatie “gelezen” worden en  belemmerende informatie los gelaten worden.
 Door je bewust of onbewust te verbinden met die informatie en overbodige oude informatie op te schonen kunnen er verrassende dingen gebeuren en veranderingen plaats vinden op een eenvoudige manier in een korte tijd.
 Touch of Matrix is een heel aardende healingsmethode.
Het zet je steviger op de aarde neer en geeft meer levensruimte. Dat gebeurt door je te verbinden met je kern en het loslaten van overbodige geworden oude ballast zonder dat je altijd hoeft te weten hoe en wat precies de oorzaak is.

Regressie en de rol van het verleden
Als je in therapie scherper kijkt naar wat je werkelijk dwars zit, blijkt dat waar je nu zo’n last van hebt, vaak een letterlijke vertaling is van een vroegere situatie waarin je je niet, of niet voldoende, hebt kunnen uiten of verweren. Elke ingrijpende, niet goed verwerkte ervaring blijft aanvoelen als een niet-geheelde wond die bij iedere aanraking gevoelig blijkt. Ernstige traumatische gebeurtenissen die slecht verwerkt zijn, zullen later bijna altijd problemen geven. Maar ook minder ernstige ervaringen (vanuit het oogpunt van een volwassene!) of ervaringen waarin – bewust of onbewust – verkeerde conclusies getrokken zijn of belangrijke beslissingen genomen werden, werken sterk door.  En steeds opnieuw blijkt dat een goede verwerking van gebeurtenissen uit het verleden leidt tot veranderingen in denken, voelen en handelen in het hier en nu.

Het therapeutisch werken in vorige levens is in de praktijk zinvol gebleken, simpelweg omdat het helpt het huidige probleem op te lossen, of je er nu in gelooft of niet. Herinneringen aan ervaringen in vorige levens zijn daarbij een middel, geen doel op zichzelf. Deze herinneringen kunnen zelfs gezien worden als een metafoor voor het huidige probleem.

NLP communicatie
We nemen allemaal dezelfde buitenwereld waar via onze zintuigen. Maar waarom reageert toch iedereen anders op de buitenwereld? Via een intern proces worden deze zintuiglijke waarnemingen omgezet in communicatie en gedrag. Dit proces van waarneming tot gedrag wordt weergegeven in het NLP communicatiemodel.

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie, vormen we dagelijks vanuit terugkerende gedachtepatronen ons gedrag. Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. We filteren alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag, of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust of vanuit onze terugkerende patronen.

Als je NLP toepast, word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot betere resultaten kunt komen

 

loading
×