decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Bewustwording, vreugdevol, ontwikkeling, daadkracht, inspiratie, laagdrempelig, herkenbaar, samen, ervaren, uniek, motiverend, liefdevol, vertrouwen, veiligheidrespectvol, eerlijk en intuïtief.

dsc_0172Ik ben geboren in Suriname en op 3 jarige leeftijd met mijn ouders geëmigreerd naar Nederland.  Ik heb verschillende opleidingen gevolgd en ben werkzaam geweest als ziekenverzorgende, agogisch medewerker in een asielzoekerscentrum, bedrijfscounselor, re- integratieconsulent/ arbeidsbemiddelaar.

Door een opeenstapeling van moeilijke periodes belandde ik in een crisis met mezelf. Toen heb ik  besloten om mij te laten leiden door mijn gevoel en te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Langzamerhand kwam ik weer bij mezelf uit en voelde mij liefdevol en krachtig.

Vanuit deze kracht kwam ik op de weg van healing terecht wat mij inzicht heeft gegeven. Mijn ouders zijn voor een beter leven geëmigreerd naar Nederland. Door de  tegenslagen die zij meemaakten werd ik gepushed om op een positieve manier met tegenslagen in mijn leven om te gaan. Als een rode draad door mijn leven loopt het willen zorgen voor anderen. Het accent is nu verschoven van verzorgen naar coachen waarbij diepteontspanning alle ervaringen en technieken bundelt.

Lees meer

 

loading
×